Mediation

Wat is mediation?

De kern van mediation is dat partijen zelf tot een oplossing voor hun conflict komen, met hulp van een onafhankelijke en neutrale mediator. Betrokkenen hebben zelf de regie. De mediator leidt het proces in goede banen, biedt inzicht en overzicht en ontrafelt het conflict. Met mediation komen partijen stap voor stap tot een oplossing waar iedereen achterstaat.

Wanneer kiezen voor mediation? 

Hulp nodig bij een arbeidsconflict of letselschade zaak? Wij bieden hulp bij zowel arbeidsconflicten als letselschade.

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een vorm van conflictbemiddeling die wordt gebruikt om conflicten op de werkvloer op te lossen. Het is een gestructureerde methode waarbij een neutrale derde partij (de arbeidsmediator) helpt om de communicatie tussen de betrokken partijen te verbeteren en tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

Wat is letselschade mediation?

Letselschade mediation kan een geschikt middel zijn voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure met betrekking tot letselschade. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de aansprakelijkheid voor het letsel nog niet (volledig) is vastgesteld, of dat er onenigheid bestaat over de hoogte van de schadevergoeding. Door middel van mediation kunnen beide partijen samen tot een oplossing komen, zonder dat er een uitspraak van de rechter nodig is. De aansprakelijke verzekeraar betaalt de mediationkosten.

Voordelen van mediation

Mediation biedt verschillende voordelen.

  • Vertrouwelijk: Mediation is een vertrouwelijk proces. Dit betekent dat alle informatie die tijdens de sessies wordt gedeeld, vertrouwelijk blijft en niet mag worden gedeeld met derden.
  • Snelheid: Mediation kan in de meeste gevallen sneller worden afgerond dan een juridische procedure. Dit komt doordat het proces veel minder formeel is, snel afspraken kunnen worden gemaakt en de betrokken partijen samenwerken aan een oplossing.
  • Kostenbesparend: Mediation is vaak goedkoper dan een juridische procedure. Er zijn geen gerechtskosten en het proces is een eenvoudiger en sneller dan een procedure. Arbeidsmediation zijn doorgaans in 3 maanden afgerond en letselzaken zelfs meestal in 1 dag. 
  • Partijen behouden controle: Bij mediation blijven de partijen zelf de controle houden over het resultaat van de onderhandelingen. Ze zijn niet afhankelijk van een derde partij, zoals een rechter, om een beslissing te nemen.

Voor wie is mediation bedoeld? 

Mediation is bedoeld voor iedereen die in een conflict of geschil verwikkeld is en bereid is om actief mee te werken aan een oplossing. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen vrijwillig meewerken aan de mediation en dat er bereidheid is om te luisteren naar elkaars standpunten en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. 

Waarom Copini mediation?

Ruime kennis en ervaring

Effectieve methode

100% tevredenheid voor alle partijen

Persoonlijk en betrokken

De rol van de mediator

Een mediator is een onafhankelijke derde partij die gespecialiseerd is in het begeleiden van arbeidsmediation en letselschademediation. De mediator zorgt ervoor dat de betrokken partijen op een respectvolle manier met elkaar communiceren en helpt om een oplossing te vinden die voor alle partijen acceptabel is.

De stappen van mediation

Stap 1

Eén of beide partijen nemen contact op met Copini Mediation.

Stap 2

Copini Mediation stuurt een concept mediation-overeenkomst waarin alle afspraken over de mediation helder zijn vastgelegd.

Stap 3

Er vindt een intakegesprek plaats met de partijen afzonderlijk.

Stap 4

Eén of meerdere gezamenlijke gesprekken vinden plaats onder begeleiding van Copini Mediation.

Stap 5

Copini Mediation legt de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

Samen naar een oplossing