Mediation

Mediation in arbeidszaken

Ik heb veel ervaring met het begeleiden van arbeidszaken waarbij ziekte speelt. Zowel de zieke werknemer als de werkgever weten vaak niet precies wat hun rechten en plichten zijn. Onduidelijkheid daarover zet het vertrouwen in elkaar onder druk. Een conflict ligt dan op de loer.

Hoe eerder mediation plaatsvindt, hoe groter de kans dat de periode van arbeidsongeschiktheid tot een goed einde komt voor beide partijen.

Als een werknemer niet op de goede plaats zit/niet goed lijkt te functioneren dan levert dat voor de werknemer en de werkgever veel onzekerheden op. Hoe moet de impasse worden doorbroken? Is er een alternatief? Hoeveel gaat het kosten? Hoe ziet de toekomst eruit?

Al deze onzekerheden leiden er vaak toe dat partijen zich ingraven en niet meer helder met elkaar communiceren. Met mediation kan die impasse worden doorbroken.

In zowel arbeidszaken als letselzaken hanteer ik mijn 5-stappen aanpak.

Waarom Copini mediation?

  • Jarenlange ervaring
  • Juridische kennis van de onderliggende problematiek
  • Effectieve methode
  • 100% tevredenheid voor alle partijen

Het is mooi om mee te maken dat partijen onder mijn begeleiding uiteindelijk zelf tot een oplossing van hun conflict komen. Regelmatig worden mijn evaluatieformulieren met een 10 beoordeeld. En als mijn cliënten tevreden zijn, dan ben ik dat ook.

In korte tijd wordt het conflict ontrafeld
en teruggebracht tot de kern van de zaak.

Ik begeleid u aan de hand van transformatieve mediation.

U krijgt inzicht in de patronen en mechanismen die onbewust meespelen in het conflict en hoe u deze kunt aanpakken. Daardoor transformeert (verandert) het conflict. Oftewel: er komt een nieuw perspectief. Vervolgens kunnen we zonder ruis op de lijn verder praten over een oplossing die voor beide partijen werkt.

Partijen hebben zelf de regie en lossen vaak binnen enkele weken het conflict naar ieders tevredenheid op.

De aangedragen oplossingen toets ik aan de juridische mogelijkheden.

U krijgt alle nodige informatie om weloverwogen keuzes te kunnen maken.  Dat geeft inzicht en helpt om tot haalbare keuzes te komen.

Soms zitten alleen de betrokken partijen en de mediator met elkaar aan tafel, soms zitten de advocaten van de partijen erbij. Er kunnen twee mensen bij de mediation betrokken zijn, maar ook een hele groep.

Mediation kan zinvol zijn bij ieder geschil, ook bij minder hoogoplopende conflicten.

Soms lopen contacten niet zo lekker en lukt het niet om hier goed over te communiceren. Het vertrouwen lijkt een knauw te krijgen. In een paar mediationgesprekken kunnen de zaken weer helder worden. Zodat het conflict niet blijft doorsudderen en uiteindelijk alsnog een groot probleem wordt.

Maak een afspraak

De gesprekken kunnen op ons kantoor plaatsvinden maar ook op een andere locatie.

Samen naar een oplossing