Mediation

Wat zijn de voordelen van mediation?

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat mediation vaak tot een meer bevredigende oplossing leidt dan een vonnis dat door de rechter is opgelegd. Bekend is ook dat mediationafspraken beter worden nagekomen dan door de rechter opgelegde maatregelen.

De voordelen van mediation vergeleken met een gerechtelijke procedure zijn:

  • Alle partijen zijn tevreden met de oplossing (er is geen winnaar en verliezer, en geen vonnis dat misschien beide partijen niet bevalt).
  • Partijen komen samen tot een oplossing. Hierdoor kan de relatie tussen partijen in stand blijven (in plaats van een verziekte relatie).
  • Een relatief snelle oplossing is mogelijk, gemiddeld binnen drie maanden (in plaats van een jaar of langer).
  • Mediation is goedkoper dan een gerechtelijke procedure (er zijn geen tijdrovende proceswerkzaamheden nodig).

Samen naar een oplossing