Mediation

Hoe verloopt een mediationtraject?

Mijn mediations bestaan uit individuele en gezamenlijke gesprekken. We starten met het individuele intakegesprek. In dit gesprek geef ik betrokkenen inzicht in het conflict en leg ik uit welke patronen onbewust meespelen in het conflict. Want naast bewuste zaken gebeurt er bij conflicten ook iets in het onderbewustzijn.

In het begin zijn mensen vaak sceptisch over de mogelijkheden omdat ze al zo lang in een conflictsituatie zitten. Negatieve ervaringen hebben zich opgestapeld, waardoor een oplossing onmogelijk lijkt. Maar door mijn aanpak – transformatieve mediation –  zijn mensen gaandeweg in staat om anders tegen de situatie aan te kijken. Zij krijgen handvatten om het conflict te kunnen doorbreken.

Aandachtspunten in het individuele intakegesprek

  • Wat is er gebeurd? (de feiten)
  • Welke gevoelens riep dit op? (de emoties)
  • Welk oordeel/beeld heb je daardoor over jezelf? (de interpretatie)
  • Hoe kunnen we dit ombuigen? (de transformatie)

Door inzicht en bewustwording verandert (transformeert) het conflict. Zo komt er in het eerste gesprek al een nieuw perspectief voor beide partijen. Daarop bouwen we vervolgens verder in de gezamenlijke gesprekken.

Focus in de gezamenlijke gesprekken

  • Hoe kijken partijen nu tegen de situatie aan? (het nieuwe verhaal)?
  • Welke nieuwe mogelijkheden zijn er? (onderzoeken van mogelijkheden)
  • Hoe ziet de oplossing eruit? (het resultaat)
  • Zijn we 100% tevreden met het resultaat? (check)

De ervaring leert dat partijen op deze manier vrij makkelijk tot een oplossing komen waar iedereen achterstaat.

Ik ga voor 100% tevredenheid, niet minder! Het geeft mij heel veel voldoening als partijen na een geslaagde mediation mijn kantoor met een glimlach verlaten.

1
2
3
4
5
6
7
8
1

Wat is er gebeurd?

2

Welke emoties roept dit op?

3

Welk beeld heb je hierdoor gevormd?

4

Hoe kunnen we dit ombuigen?

5

Hoe kijken we er nu tegenaan?

6

Welke nieuwe mogelijkheden zijn er nu?

7

Hoe ziet de oplossing eruit?

8

Zijn we 100% tevreden met de oplossing?

De stappen van mediation

Stap 1

Eén of beide partijen nemen contact op met Copini Mediation.

Stap 2

Copini Mediation stuurt een concept mediation-overeenkomst waarin alle afspraken over de mediation helder zijn vastgelegd.

Stap 3

Er vindt een intakegesprek plaats met de partijen afzonderlijk.

Stap 4

Eén of meerdere gezamenlijke gesprekken vinden plaats onder begeleiding van Copini Mediation.

Stap 5

Copini Mediation legt de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

Desgewenst kan na het eerste gezamenlijke gesprek de mediation online worden voortgezet.

Samen naar een oplossing